CZ / EN

Mezioperační zkušebna asynchronních motorů

SIEMENS s.r.o., Frenštát p.R.

Projektová dokumentace elektro

Řídící systém pozinkovny

NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava

Projektová dokumentace elektro, napojení technologických zařízení na řídící systém T 200 ABB, napojení topných spirál na el. regulátory SIMOREG

Zkušebna lokomotiv

ČKD Vagónka a.s., Studénka

Projektová dokumentace elektro, spínání, řízení a regulace zdrojů nn a vn částí zkušebny, autorský dozor, dodávka, montáž, uvedení do provozu

Zkušebna trakčních motorů

Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava

Projektová dokumentace elektro, zapínání zdrojů zkušebny trakčních motorů, napojení na řídící systémy National Instruments a SIMATIC S7-300, autorský dozor, dílčí dodávka a montáž, uvedení do provozu

Pásová doprava třídírny uhlí

DŮL LAZY a.s.

Projektová dokumentace elektro, řízení pásové dopravy, napojení na řídící systém SCHNEIDER Electric TSX, autorský dozor

Studie přepěťové ochrany datových sítí

Magistrát města Ostravy

Studie přepěťové ochrany datových sítí hlavních patrových rozvaděčů

Přepěťová ochrana počítačových sítí budov

SIEMENS Elektromotory s.r.o., Frenštát p.R.

Přepěťové ochrany počítačových sítí budov č.1, 7, 9, 19 a 20

Hydraulická ucpávačka VP3

NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava

Projektová dokumentace elektro, kompletní systém ovládání ucpávačky DANGO DIENTAL

Manipulace se zrnem v obilném silu

ZZN Nový Jičín a.s., Studénka

Komplexní řešení manipulace se zrnem, sušení, čištění, naskladňování do sil, cirkulace, vyskladňování, vč. systému MaR

Manipulace se zrnem v obilném silu

PNZP Bratislava a.s., Malacky

Komplexní řešení manipulace se zrnem, sušení, čištění, naskladňování do sil, cirkulace, vyskladňování, vč. systému MaR

Manipulace se zrnem v obilném silu

SS Vlašim s.p.

Komplexní řešení manipulace se zrnem, sušení, čištění, naskladňování do sil, cirkulace, vyskladňování, vč. systému MaR

Mezioperační zkušebna asynchronních motorů

SIEMENS s.r.o., Frenštát p.R.

Projektová dokumentace elektro

Výstupní zkušebna asynchronních motorů

SIEMENS s.r.o., Frenštát p.R.

Projektová dokumentace elektro

Čerpací stanice a úpravna koupelové vody

ŽD Bohumín a.s.

Projektová dokumentace elektro, komplexní řešení elektročástí čerpací stanice a úpravny koupelové vody, autorský dozor

Bezpečnostní obvody pilnice

STORA ENSO TIMBER ŽDÍREC s.r.o.

Komplexní řešení bezp. obvodů technologické linky pilnice, stanovení požadavků na bezp. provoz dle NV č. 378/2001 Sb., dodávka bezp. systému IV. kat. typu PSS firmy PILZ a aplikačního SW, autorský dozor

Řízení vakuové sušící pece

EGE, spol. s r.o., České Budějovice

Komplexní řešení elektročástí vakuové sušící pece vč. návazných řízení, autorský dozor

Komplexní řešení kalorimetru

AUTOPAL a.s., Hluk

Komplexní řešení elektročástí vzduchové a freonové části kalorimetru, výroba rozvaděčů vzduchového a freonového okruhu, autorský dozor

Čistička odpadních vod

Obec Boršice u Blatnice

Komplexní řešení elektročástí čističky odpadních vod, EPLAN verze 5.70

Řešení linky CNG - výroby tlakových lahví

VÍTKOVICE CILINDERS a.s., Ostrava

Komplexní řešení elektro PS Vzduchotechnika, EPLAN verze P8, autorský dozor

Zkušebna kompresorů

LUTOS a.s., Lubenec

Komplexní řešení PS vzduchotechnika, EPLAN verze P8

Lis 60 t

KERAVIT, spol. s r.o., Ostrava

Projektová dokumentace elektro technologické linky lisu 60 t

Rychlý kontakt

T&S Ostrava s.r.o.

Autorizovaný technik:
(+420) 777 112 742

Pro podnikové PR:
Bc. Andrea Schönová
(+420) 733 747 347

E-mail:
info@tasostrava.com

© 2013 T&S Ostrava Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek / PR poradenství pro střední a malé firmy