CZ / EN

Naše společnost se zabývá opravami a modernizací elektrovýzbrojí pracovních strojů, technologických linek, zdvihací techniky atd.

Oblast pracovních strojů patří ke klíčovým oblastem, pro které zajišťujeme většinu našich služeb.

V rámci služeb pro obráběcí stroje zajišťujeme:

 • modernizace, rekonstrukce a opravy elektrovýzbroje
 • modernizace, rekonstrukce a opravy strojních částí
 • modernizace a výměny řídících systémů
 • realizací kompletních dodávek
 • spolupráce při stanovení požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí podle NV č. 378/2001 Sb.

V rámci služeb pro zdvihací zařízení a jeřáby zajišťujeme:

 • dodávky a montáže klasických systémů ovládání, jeřábových křesel, pákových ovládačů
 • dodávky a montáže dálkových ovládání Itowa, Sadamec, Gantry, Hetronic, Theimeg, HBC a dalších
 • dodávky a montáže „černých skříněk“ včetně hlášení provozních stavů prostřednictvím služby GSM
 • aplikace antikolizních zařízení
 • aplikace zařízení proti křížení mostů jeřábů
 • opravy a modernizace elektrovýzbroje
 • opravy a rekonstrukce strojních částí
 • rektifikace jeřábových drah

V rámci služeb pro všeobecná technologická zařízení zajišťujeme:

 • dodávky rozvaděčů nízkého napětí do 1 kV a rozvaděčů pro ASŘ TP a MaR
 • dodávky a instalace diagnostických systémů
 • dodávky a montáže skladovacích smaltovaných nádrží a zásobníků vč. technologického vybavení stavby
 • činnosti na všeobecných technologických zařízeních

© 2013 T&S Ostrava Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek / PR poradenství pro střední a malé firmy